Visitas á Torre

Entradas

Venda de entradas no Centro de Información e Atención ao Visitante (CIAV) a partir das 9.45h.

Luns, entrada libre. É necesario recoller o ticket no punto de venda do CIAV.

Horario

De luns a domingo
Semana Santa, do 12 ao 22 de abril, de 10.00 a 20.00, con última entrada ás 19.30. De outubro a maio: de 10.00 a 18:00 (peche de entrada ás 17:30h)
De xuño a setembro: de 10:00 a 21:00 (peche de entrada ás 20:00h)

Acceso

Debido ao protocolo sanitario pola covid-19, cada hora só poderán entrar 10 persoas, durando a visita un máximo de 45 minutos, xa que usamos os 15 minutos restantes para desinfectar as zonas de risco de contaxio.

As entradas poden retirarse cun día de antelación á visita para poder realizala no horario desexado, agás aquelas que se adquiran para as xornadas de balde, que só poderán recollerse no mesmo día.

A venda anticipada pode dar lugar a que se cubra o aforamento diario permitido antes da hora de peche. A Torre de Hércules informa os visitantes que prefiran comprar as súas entradas no momento de acceso directamente nos nosos despachos de billetes* que podería darse esta circunstancia, polo que non se lles podería permitir o acceso co fin de dar obrigado cumprimento á normativa vixente en canto a limitacións de aforamento.

En aplicación do Plan de Autoprotección, o monumento permanecerá pechado con ventos de forza 7 ou superiores. Así mesmo, a terraza pécahse cando os ventos superan a forza 5.

Tarifas

Tarifa xeral: 3 €
Tarifa reducida: 1,50 €

Aplicarase nos seguintes casos:

 • Menores de 14 anos, titulares de Carné Xove e maiores de 65 anos.
 • Titulares do Carné Internacional de Estudante (ISIC) ou Carné Internacional de Profesor (ITIC).
 • Persoas en situación legal de desemprego, con presentación de documento acreditativo (España e EU).
 • Membros de familia numerosa, con presentación de documento acreditativo.
 • Grupos de máis de 20 persoas en visita, previamente concertada.
 • Os días e nos casos que estableza a Xunta de Goberno.
 • Cota cero

  Aplicarase nos seguintes casos:

 • Grupos educativos do municipio da Coruña en visita previamente concertada.
 • Entradas para os profesores responsables dos grupos ou guías turísticos no desenvolvemento das súas tarefas, previa presentación do seu carné.
 • Persoas con algunha minusvalía física ou psíquica, previa acreditación.
 • Visitas patrocinadas polo Concello, previa resolución que así o declare.
 • Visitas de membros da Asociación de Amigos do Arqueolóxico e do International Council of Museums.
 • Visitas de membros da Asociación Española de Museólogos.
 • Semana da ciencia e Semana da ciencia na rúa.
 • Terceiro sábado de cada mes, entre outubro e xuño.
 • Xornalistas, presentando acreditación.
 • Persoal docente debidamente acreditado.
 • Usuarios da Tarxeta turística.
 • O Día Internacional dos Museos.
 • Todos os luns do ano.
*Nota: As oficinas e a Torre de Hércules estarán pechadas os días 24,25 e 31 de decembro e tamén o 1 e 5 (serán) e 6 de xaneiro